Fastigheten Kirsten Munck 6 på Storgatan 24 i Halmstad är ett kontorshus i flera plan och med kontor i varierande storlekar. Fastigheten är ursprungligen byggd på 1800 -talet, men om- och tillbyggd i början på 30-talet. År 2008 - 2010 revs innandömet mot Hamngatan och och en separat kontorsbyggnad i 5 våningar uppfördes.

Lediga lokaler

Visa sida

Fredblads Arkitekter

Hemsida

Café Nosh

Hemsida


Powered by libra123.se